Elérhetőségek

Haynal Valerie Kay

Cím: 7926 Vásárosbéc,
Postahivatal
Mobil: +36205246502
E-mail: haynalvalerieartist@gmail.com
Közösségi média


Bemutatkozás


                                                       H. Valerie

Különös sorsból született különös festészet H. Valié. Valerie Haynal Kay az Amerikai Egyesült Államokban született 1956-ban. A kaliforniai Redwood Cityben nőtt fel, de édesapja vitorlázó szenvedélye jóvoltából sok időt töltött a tengereken, a fél világot körbehajózva. 2009-ben költözött végleg Magyarországra magyar származású férjével, Rudy Haynal (Hajnal Rezső) ötvösművésszel. Az első képzőművészeti inspirációkat bizonyosan férjétől, és annak barátjától, az akkor Los Angelesben élő Szász Endrétől kapta, s már Amerikában folytatott művészeti tanulmányokat a Santa Cruz-i egyetemen és a San Franciscó-i Berkeleyn. Aztán – ahogy a fiatal művészekre általában jellemző, hogy hosszabb külföldi tanulmányutakat tesznek, a magyarok például Budapestről Párizsba, Rómába – H. Vali Amerikából Budapestre jött tanulmányútra a kilencvenes években többször is. Előszőr Gyémánt László óbudai festőiskolájában tanult, később magánúton Patay Lászlónál, aki „főállásban” a Képzőművészeti Egyetem anatómia tanszékének volt a vezetője. Magába építette mindkét mester rajzi maximalizmusát, anatómiai tudatosságát, de képi világában az alakok sokszor nem követik a klasszikus arányokat. Olykor közelebb áll hozzá a naivok és a népművészet lényegre koncentráló, „szabadabb” kifejezésmódja, miközben a költészettel átszőtt hiperrealizmus sem idegen tőle. Minden képén van valami különös kettősség: gyermeki rácsodálkozás, és mély filozófia. Perfekció és rebbenő bizonytalanság. Már-már idilli szépség, s a mögötte fölsejlő dráma, szorongást keltő fenyegetés, vagy egy általunk végiggondolandó gondolat, amire beszédes metaforák, hétköznapi jelentésükön túlmutató tárgyak késztetnek ellenállhatatlanul. Ilyen például egy gyönyörű napraforgós csendélete, melyen a sárga virágok tomboló szépsége uralja a képet, s az idillt csak fokozza egy magot csipegető kicsi kék madár. A kép címe: Macsakaárnyék. Nem a macska kúszik be fenyegetően, csak a halvány árnyéka sejlik a kép sarkában. Figyelmeztetően. Mint valami rejtett memento mori: a halál árnyékában élünk, s ahogy a madár, mi sem tudhatjuk, mikor jön értünk. H. Vali – talán leggyakoribb motívumai – a különös szépségű öregasszonyok azonban mintha tudnák mindezt. Az élet fonala című képen az öregasszony kötöget, szeme a távolba réved, mögötte látszik életének elmúlt tavasza, nyara, ősze, ő már a télben ül, megszokásból még szövi az életfonalát, s nem törődik vele, hogy fekete madarak már bontják a szőttest, s viszik szerteszét a szálakat.

Ezek a különös kettősségek bizonyosan a sorsából származnak: abból, hogy amerikai polgárból magyar művész lett. A személyiség, a neveltetés, a nyelv mind amerikai gyökerű, de a festői én szinte teljesen magyar. Nemcsak a hazai mesterek, hanem a magyar táj ihlető ereje, és a magyar sorstragédiák mély átélése miatt is.

Első festői korszakának egyik fő vonala éppen ez: a magyarrá válás útja. Érzéseit legközvetlenebbül a „Tükörkép” fejezi ki, melyben az amerikai lány áll a tükör előtt, s a tükörben önmagát már magyar ruhában, magyar pártában látja, láttatja. Ugyanennek szép példája a Trianon c. kép, melyen egy 1920 feliratú kopjafát látunk, mellette egy szomorú székely legénykét. Semmi pátosz, nincs vérző Magyarország, s azt marcangoló mohó fenevadak. Csak egy kopjafa és egy szomorú szempár. A kép mindenkinek azt és annyit mond, amit és amennyit az illető érez, most száz év után.

Valóságos vallomás a Nyár című kép, amely mintha filmkockákból állna, ám a kockák nem időben követik egymást, hanem egy térbe vannak kifeszítve. Mindegyik kocka önálló kép is lehetne, ám ahogy az ikonosztáz képei, ez a sokféleség is egységes élményt nyújt. A fő téma a kép közepén pipacsot szedő lány, előtte kis madár énekli az égre a magyar népmesék indázó virágát, mely a lány feje fölé hajlik. Jobbra markot szedő lány, balra szalmabálák – az aratás mozzanatai –, hátul idilli házak, tájdarabok sejlenek. Magyar nyár ez, magyar tájjal, magyar színekkel, magyar mesékkel, magyar föld fölé hajló lánnyal, akiben nem nehéz fölismerni a festőt magát.

Szimbólumokban talán leggazdagabb különös-szép képét egy angyali szépségű gyermekarc uralja, ám az arc zárt, merev, a világító kék szemek mintha belső titkokat rejtegetnének, s a feszült figyelem mintha befelé irányulna. A képzelet világába. A háttér ennek a gyermeki képzeletnek a kivetülése. Mely képzelet tele van szárnyaló vágyakkal – ennek szimbóluma a világ alighanem legszebb természeti képződménye: a hímporos lepkeszárny – ami egyszerre fejezi ki a boldogság és a szépség törékenységét és mulandóságát is. A képzelet azonban nemcsak a vágyak birodalma, hanem a félelemé, a szorongásé is. A kettő rokonságban is áll egymással, hiszen a szorongás a vágyakozás része, amennyiben vágyunk valamire, s egyben szorongunk, hogy nem érhetjük el. A fölfelé törekvést a színes lepke jelképezi, a süllyedés-zuhanás félelmét a padlóból kiálló kéz. A kettő között kékes-lilás gomolygás a lélek belső világának titkaival, és az érzelmek zűrzavarával, melybe mintegy belevilágít fejmagasságban egy közönséges utcai lámpa fénye. A profán értelem konkrét világossága, az álmok, vágyak, szorongások megfoghatatlanságai között. De ez a lámpa is csak halvány reménysugár, hogy a ráció megfejtheti belső világunk titkait, s uralhatja életünket.

H. Vali több csoportos kiállításon vett részt Amerikában is, Magyarországon is. Itthon legtöbbször férjével közös kiállításokon mutatkozott be a hazai közönségnek, többek közt Budapesten, Miskolcon, Szombathelyen, Veresegyházon, Pécsett, Nagykanizsán, Szigetváron, és saját falujukban, a Zselic dombjai közt megbúvó csakugyan „festői szépségű” Vásárosbécen.

Szále László publicista

 

 

 

 

                                                            


Kapcsolódó galéria

Ajanlatkérés

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

!
!
!
!
!Kötelező elfogadni!Vissza az előző oldalra!
Haynal Valerie Kay - NémetHaynal Valerie Kay - AngolHaynal Valerie Kay - Magyar